реклама 468

петък, 17 април 2009 г.

Предстоящи прекъсвания на електрозахранването 21/04/2009-24/04/2009

За периода 21.04.2009 г. – 24.04.2009 г. ЧЕЗ Разпределение България уведомява своите клиенти за предстоящи прекъсвания на електрозахранването и/или възможни смущения, поради: изнасяне (рециклиране) на eл. табла на граница на собственост; ремонт на съоръжения по мрежи СрН и НН; присъединяване на нови абонати; оперативни превключвания; реконструкции на електропроводи /подмяна на проводници, изправяне на нови стълбове/; кастрене; профилактика на трафопостове.Област Перник
Община Перник

На 22.04.2009 г. /10.00-11.00 ч./ - гр. Перник, кв. "Църква", ул. „Ленин”, ул. „Димитър Благоев”, района около Кралевски път и всички стопански абонати;


четвъртък, 9 април 2009 г.

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА”

И/Н/Ф/О - читалищен център
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА”
Адрес
УЛ”ДИМИТЪР БЛАГОЕВ” №9,

КВАРТАЛ „ЦЪРКВА”, ГРАД ПЕРНИК, ОБЩИНА ПЕРНИК, ОБЛАСТ ПЕРНИК
Телефони за контакти
+359885732708 +35976690020
Председател на читалищното настоятелство
БОРИС ПЪРВАНОВ ВЕЛИНОВ
Разкрити форми
ДЕТСКА ПЕВЧЕСКА ФОЛКЛОРНА ГРУПА
ГРУПА ЗА СТАРИ ГРАДСКИ ПЕСНИ
ДЕТСКИ ТАНЦОВ ФОЛКЛОРЕН СЪСТАВ
МЛАДЕЖКИ ТАНЦОВ ФОЛКЛОРЕН СЪСТАВ
ФОЛКЛОРЕН КОЛЕКТИВ – ВЪЗРАСТНИ
КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРАКЛУБ НА ИНВАЛИДИТЕ


Перник - актуална информация за региона