реклама 468

неделя, 21 юни 2009 г.

За осигуряване на достъп до работна среда и качествено образование на хората с увреждания, пое ангажимент Д-р Валентин Павлов

За осигуряване на достъп до работна среда и качествено образование на хората с увреждания, пое ангажимент Д-р Валентин Павлов : Новините от Перник - Агенция За Перник
21 юни 2009

Социалната политика на тройната коалиция не направи нищо за преодоляване на демографската криза и не гарантира социално включване и грижа за най-уязвимите в обществото ни, заяви д-р Валентин Павлов, мажоритарен кандидат и водач на листата на Синята коалиция по време на третия Републикански фестивал на хората с увреждания, превеждащ се в квартал „Църква”.
Включването на хората с увреждания в пазара на труда е възможност за развитие на техния потенциал, за пълноценно участие в обществото, за реализиране на индивидуалните им права и подобряване на социалното им положение, добави д-р Павлов. В контекста на демографските тенденции в България и проблемите, произтичащи от тях, участието на хората с увреждания в пазара на труда ще има положителен ефект за системите на социална сигурност. За постигане на активна интеграция обаче е необходимо да се въведе интеграционен подход в социалните услуги, който да спомогне за решаването на проблеми като, осигуряването на достъп до работна среда и качествено образование. Но първо трябва да се променят нагласите в обществото спрямо хората с увреждания защото все още доминират погрешни представи, съжаление, безразличие и негативизъм към тях.
Основният въпрос е да се осигури достойно място на хората с увреждания в системите за социална сигурност и пенсионни схеми и да се покаже, че активните политики за заетост са от съществено значение за тяхната социална интеграция. Време е да започнем да правим сериозна разлика между осигурителна система и социално подпомагане. Бюджетът ще поеме грижата за най–уязвимите обществени групи, включително чрез осигуряване на индивидуален подход, в сътрудничество с утвърдените неправителствени организации. Време е да преодолеем безразличието! Време е за промяна!Време е за добрите!


1 коментар:

Перник - актуална информация за региона